Viewing articles tagged 'centos 6'

 วิธีเปลี่ยน HostName ใน RHEL และ CentOS 6.X

ก่อนเปลี่ยนแปลงแนะนำให้ตรวจสอบสถานะ hostname ปัจจุบันก่อนครับด้วยคำสั่ง hostname  ...