สำหรับธุรกิจ For Business VPS Linux TH ฟรีBackup

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ CATTelecom IDC (TH)

VPS-L-for business THA


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD50 GB

Guaranteed RAM 4 GB

CPU Processor 2 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-for business TH1


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD100 GB

Guaranteed RAM 8 GB

CPU Processor 3 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-for business TH2


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD150 GB

Guaranteed RAM 12 GB

CPU Processor 4 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-for business TH3


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD200 GB

Guaranteed RAM 16 GB

CPU Processor 4 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-for business TH4


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD250 GB

Guaranteed RAM 20 GB

CPU Processor 6 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-for business TH5


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD300 GB

Guaranteed RAM 24 GB

CPU Processor 8 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%