สำหรับธุรกิจ For Business VPS Linux TH ฟรีBackup

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ CATTelecom IDC (TH)

VPS-L-Raid-10 THA


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD100 GB

Guaranteed RAM 4 GB

CPU Processor 2 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-Raid-10 TH1


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD200 GB

Guaranteed RAM 8 GB

CPU Processor 3 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-Raid-10 TH2


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD300 GB

Guaranteed RAM 16 GB

CPU Processor 4 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-Raid-10 TH3


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD500 GB

Guaranteed RAM 24 GB

CPU Processor 5 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-Raid-10 TH4


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD600 GB

Guaranteed RAM 30 GB

CPU Processor 6 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-Raid-10 TH5


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD700 GB

Guaranteed RAM 36 GB

CPU Processor 8 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%