สำหรับธุรกิจ For Business VPS Windows TH ฟรีBackup

VPS-M-Raid-10 THA


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD 100GB

Guaranteed RAM 4 GB

CPU Processor 2 Core

IP Address 1 IP

Port Speed 1 Gbps Shared

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-Raid-10 TH1


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD 200GB

Guaranteed RAM 8 GB

CPU Processor 3 Core

IP Address 1 IP

Port Speed 1 Gbps Shared

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-Raid-10 TH2


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage 300 GB

Guaranteed RAM 16 GB

CPU Processor 4 Core

IP Address 1 IP

Port Speed 1 Gbps Shared

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-Raid-10 TH3


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage 500 GB

Guaranteed RAM 24 GB

CPU Processor 5 Core

IP Address 1 IP

Port Speed 1 Gbps Shared

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-Raid-10 TH4


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage 600GB

Guaranteed RAM 30 GB

CPU Processor 6 Core

IP Address 1 IP

Port Speed 1 Gbps Shared

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-Raid-10 TH5


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage 700 GB

Guaranteed RAM 36 GB

CPU Processor 8 Core

IP Address 1 IP

Port Speed 1 Gbps Shared

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%