โฮสติ้งส่วนตัว (Private ต่างประเทศ)

ไม่ต้องแบ่งทรัพยากร ให้กับลูกค้าท่านอื่น และยังสามารถใช้งานทรัพยากร (CPU, Memory, Harddisk, Network) ได้เต็มที่เพียงผู้เดียว

Private-Hosting inter1


พื้นที่ใช้งาน SSD20GB

1 IP Address

CPU 1vCore

RAM1 GB

Bandwidth/เดือน1TB24/7 Technical Support

Private-Hosting inter2


พื้นที่ใช้งาน SSD40GB

1 IP Address

CPU 1vCore

RAM 2GB

Bandwidth/เดือน2TB24/7 Technical Support

Private-Hosting inter3


พื้นที่ใช้งาน SSD60GB

1 IP Address

CPU 2vCore

RAM 4GB

Bandwidth/เดือน4TB24/7 Technical Support

Private-Hosting inter4


พื้นที่ใช้งาน SSD120GB

1 IP Address

CPU 4vCore

RAM 8GB

Bandwidth/เดือน5TB24/7 Technical Support

Private-Hosting inter5


พื้นที่ใช้งาน SSD250GB

1 IP Address

CPU 6vCore

RAM 16GB

Bandwidth/เดือน8TB24/7 Technical Support