ข่าว

Aug 16th มีผู้แอบอ้าง

แจ้งเตือน #ลูกค้า ...หากมีผู้ติดต่อ อ้างตนว่าเป็นพนักงานของ ทางนครไอเทค #ด้วยบัญชีอื่น  ที่ไม่ใช่ Tel. : (075)845490, (097)1652449  Line ID : @hostnakhonitech E-mail : ... Read More »

Feb 9th เงื่อนไขการใช้บริการ

หมายเหตุ :ทางผู้ให้บริการไม่มีบริการ support ภายในส่วนของ script หากมีปัญหาเกี่ยวกับ script ... Read More »