ข่าว

Jan 22nd ลูกค้าสามารถเลือก ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ระบบ DirectAdmin Web Control Paneได้แล้ววันนี้

วิธี เปลี่ยนภาษาเมนู DirectAdmin เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ Language DirectAdmin

https://hosting.nakhonitech.com/knowledgebase/162/--DirectAdmin----Language-DirectAdmin.html

May 17th ตอนนี้ ลูกค้า สามารถเลือก version ของ PHP ผ่าน directadmin ได้เองแล้ว

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ PHP สักเล็กน้อยครับ.     ปัจจุบัน PHP มี 3 ... Read More »