โฮสติ้งส่วนตัว (Private ประเทศไทย)

ไม่ต้องแบ่งทรัพยากร ให้กับลูกค้าท่านอื่น และยังสามารถใช้งานทรัพยากร (CPU, Memory, Harddisk, Network) ได้เต็มที่เพียงผู้เดียว

Private-Hosting TH1


Private-Hosting โฮสติ้งส่วนตัวไม่แชร์

พื้นที่ใช้งาน SSD25GB/100GB/200GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 2 vCore

RAM 2 GB



24/7 Technical Support

Private-Hosting TH1 cPanel


Private-Hosting โฮสติ้งส่วนตัวไม่แชร์

พื้นที่ใช้งาน SSD25GB/100GB/200GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 2 vCore

RAM 2 GB



24/7 Technical Support

Private-Hosting TH2


Private-Hosting โฮสติ้งส่วนตัวไม่แชร์

พื้นที่ใช้งาน SSD25GB/100GB/200GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 4 vCore

RAM 4 GB



24/7 Technical Support

Private-Hosting TH3


Private-Hosting โฮสติ้งส่วนตัวไม่แชร์

พื้นที่ใช้งาน SSD25GB/100GB/200GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 4 vCore

RAM 8 GB



24/7 Technical Support

Private-Hosting TH4


Private-Hosting โฮสติ้งส่วนตัวไม่แชร์

พื้นที่ใช้งาน SSD25GB/100GB/200GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 8 vCore

RAM 8 GB



24/7 Technical Support

Private-Hosting TH5


Private-Hosting โฮสติ้งส่วนตัวไม่แชร์

พื้นที่ใช้งาน SSD25GB/100GB/200GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 8 vCore

RAM 16 GB




24/7 Technical Support