หมวดหมู่

Articles

 22 Tip & Technique .htaccess (22เคล็ดลับและเทคนิค .htaccess)

.htaccess คือ วิธีการอีกหนึ่งวิธีที่ใช้สำหรับ config เปลี่ยนค่าต่างๆ ของแต่ละ directory...

 How to enable displaying php errors on site

To enable displaying PHP errors Open your website with file manager61 Go...

 How to วิธีเพิ่ม upload_max_filesize ให้กับ PHP ด้วย .htaccess

วิธีการเพิ่ม Limit ให้กับการ Upload File โดยเขียนคำสั่งดังนี้ ลงไปในไฟล์ที่ชื่อ .htaccess ด้วย...

 Leverage browser caching

Change the request headers of your resources to use caching. Optimize your caching strategy....

 การทำ 301 Redirect สำหรับเปลี่ยน http เป็น https

การติดตั้ง ssl certificate บนเว็บไซต์ของคุณจะทำให้ Link การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณเปลี่ยนไปจาก http...

 การทำ Redirect from HTTPS เป็น HTTP

There are some specific cases when you want to redirect particular URL or a single website to be...

 การป้องกัน Hotlink: วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นขโมยไฟล์ของคุณ

สร้างไฟล์. htaccess ในไดเร็กทอรี public_html ของคุณโดยใช้รหัสต่อไปนี้: RewriteEngine on...

 การเขียน mod rewrite เปลี่ยนเส้นทาง domain.com ไปที่ www.domain.com (no-www to www)

ถ้าคุณต้องการบังคับให้ลูกค้าใช้ www.domain.com คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางจาก domain.com...

 จะทำการ block IP โดยใช้ .htaccess ได้อย่างไร

สามารถทำได้โดยระบุ IP ที่ต้องการบลอกที่ .htaccess ไฟล์ โดเยการสร้างไฟล์วางไว้ที่ public_html...

 ตั้งค่าเพื่อใช้ PUT, PATCH, DELETE

PUT, PATCH, DELETE เป็น Method ในการทำงาน ส่งข้อมูลเพื่อเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล ผ่านทาง HTTP...

 วิธี เปิดแสดงลิสต์ไฟล์ในโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ ด้วย .htaccess

วิธีการเปิดแสดงไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ใดๆ บนเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ .htaccess เป็นตัวกำหนดค่าได้ดังนี้...

 วิธีการ จำกัด การเข้าถึง IP ไปยังไดเรกทอรี Apache โดยใช้ไฟล์. htaccess?

หากคุณมีเส้นทางที่มีข้อมูลสำคัญซึ่งคุณไม่ต้องการเป็นแบบสาธารณะคุณสามารถ จำกัด...

 วิธีการเปลี่ยนหน้าแรกจากไฟล์ index เป็นชื่ออื่นที่ต้องการใน hosting ของเรา

ภายในไฟล์ .htacess ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ครับ DirectoryIndex ชื่อไฟล1 ชื่อไฟล์2 ชื่อไฟล์3...

 วิธีเขียนโค้ด php ใน ไฟล์นามสกุล html

อยากเขียนโค้ด php ใน ไฟล์นามสกุล html ทำได้โดย .htaccess ความรู้เก่า   <IfModule...

 วิธีเปลี่ยนเวอร์ชัน php FastCGI ใน htaccess ใน เซิร์ฟเวอร์

<FilesMatch "\.(html|htm|php)$">  AddHandler fcgid70-script .php .htm...

 วิธีใช้งาน Password protect directories ใน Directadmin Control Panel

Password Protected Directories เป็นเมนูที่ใช้ป้องกันการเข้าถึง Directory ต่างๆของคุณ...

 อัพเกรดการร้องขอไม่ปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับทั้ง HTTP และ HTTPS

 The server supports both HTTP and HTTPS. Upgrade Insecure Requests 1. สร้างไฟล์...