Viewing articles tagged 'WordPress'

 Error in xml sitemap with yoast seo plugin WordPress

Step to solve out WhiteSpace issue in WordPress by wejnswpwhitespacefix script....

 WordPress Memory Limit

Increasing the WordPress Memory Limit 1.เปิดไฟล์ wp-config.php ขึ้นมาแก้ไข  (Edit your...

 WordPress แนะนำ Plugin แก้ไข URL ในเว็บให้เป็น HTTPS

สืบเนื่องจากบทความ “.htaccess คำสั่ง Redirect HTTP ไปยัง HTTPS”...

 WordPress โดนยิง xmlrpc.php + วิธีป้องกัน

การใช้งาน xmlrpc.php ของรตัวระบบ WordPress เป็นอีกช่องโหว่ที่ Hacker ชื่นชอบอย่างมาก...

 ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ CMS ของท่านผ่านออนไลน์ฟรี

เพียงแค่นำ URL ของท่านไปใส่ในเว็บข้างล่างนี้ ตาม CMS ที่ท่านใช้งาน...

 วิธีการ Clean Install WordPress ใหม่ทั้งหมด [โดนแฮก]

จากที่ให้บริการ Cloud จากประสบการณ์...

 วิธีการป้องกัน WordPress โดนแฮก [Hack WordPress]

จากบทความที่แล้ว วิธีการ Clean Install WordPress ใหม่ทั้งหมด...

 วิธีการเปลี่ยนภาษา WordPress เป็นไทยหรืออังกฤษ

วิธีการเปลี่ยนภาษา WordPress เป็นไทยหรืออังกฤษ  วิธีที่ 1 WordPress...

 วิธีติดตั้ง WordPress กับ SQLite

สิ่งที่ต้องเตรียม ดาวน์โหลด WordPress https://wordpress.org/download/ ดาวน์โหลดปลั๊กอิน...

 วิธีป้องกัน WordPress โดน Hack

อัพโหลดไฟล์ของ WordPress ขึ้นสู่โฮสสมบูรณ์แล้วให้ตั้งค่าดังนี้  1. ไปที่ไฟล์...

 เร่งความเร็ว WordPress ให้ทะลุจอ [ปัญหา+วิธีการ]

หลายๆคนที่ใช้งาน WordPress แล้วพบกับปัญหาการติดตั้ง Theme, Plugin เข้าไปเยอะ...