Viewing articles tagged 'Joomla'

 6 Tips เด็ด ทำให้จูมล่าของคุณปลอดภัย

tips to optimize joomla security ช่วงนี้คนใช้จูมล่ากันเยอะพอสมควร มาทำให้...

 ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ CMS ของท่านผ่านออนไลน์ฟรี

เพียงแค่นำ URL ของท่านไปใส่ในเว็บข้างล่างนี้ ตาม CMS ที่ท่านใช้งาน...

 เมื่อ Joomla โดน Hack ต้องทำอย่างไร

เมื่อ Joomla โดน Hack ต้องทำอย่างไร เมื่อผู้ใช้บริการ Hosting  ที่ใช้ Joomla ...

 เสริมความปลอดภัยให้ Joomla ด้วย Apache Mod_Rewrite

เสริมความปลอดภัยให้ Joomla ด้วย Apache Mod_Rewrite   Joomla เป็น Opensource CMS...

 แก้ปัญหา Magic Quotes GPC Off ตอนติดตั้ง joomla 3.0

แก้ปัญหา Magic Quotes GPC Off ตอนติดตั้ง joomla 3.0