หมวดหมู่

Admin Level 14

DirectAdmin Web Control Panel

Reseller Level 6

DirectAdmin Web Control Panel

User Level 18

DirectAdmin Web Control Panel

Articles

 CSF firewall for Directadmin

wget http://files.directadmin.com/services/all/csf/csf_install.sh /bin/sh ./csf_install.sh...

 DirectAdmin 503 Service Unavailable error

503 Service Unavailable error  Service Unavailable The server is temporarily unable to service...

 Reverse-proxy NGINX + Apache on Directadmin powered server with CB 2.x

Custombuild 2.x: NGINX + Apache cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build...

 Script: Auto restart Apache when high-load

1: Create check file: cd /usr/local/ mkdir auto cd auto vi restart.sh Paste script:เช็คจาก...

 คำสั่ง Auto-Repair, Optimize MySQL/MariaDB สำหรับ DirectAdmin

DirectAdmin เป็นอะไรที่นิยมใช้งานกันในประเทศไทยนะครับ เนื่องจากเป็น License...

 วิธีการติดตั้ง NodeJS บน DirectAdmin

วิธีกำหนดค่า NodeJS บน DirectAdmin: ขั้นตอนที่ 1: คุณลงชื่อเข้าใช้ DirectAdmin ขั้นตอนที่ 2:...

 วิธีตรวจสอบ Virus & Malware Scan ใน Directadmin

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ Directadmin และเลือก “Virus & Malware...

 เช็คเว็บที่ส่ง spam

cd /var/spool/exim/input egrep "php" * -R  

 เปิด mail_sni สำหรับ dovecot และ exim (Directadmin)

cd /usr/local/directadmin echo mail_sni=1 >> conf/directadmin.conf service...

 เพิ่ม Plugin จัดการ Email ของแต่ละ User ใน Directadmin

ไปที่ Plugin Manager ใน Directamin วาง URL http://www.directadmin.com/email_level.tar.gz...