หมวดหมู่

Google Suite Email 7

วิธีการสมัคร และขอใช้บริการ Google Suite Email

Mail to Phone Mobile 2

ตั้งค่าการใช้งานเมล์ บนโทรศัพท์

Mozilla Thunderbird 2

การตั้งค่าอีเมล์ โปรแกรม Thunderbird

PHPMailer SMTP server 1

การใช้งาน PHPMailer ส่งอีเมลล์ผ่าน SMTP server

SpamExperts 6

SpamExperts for DirectAdmin, Plesk

Articles

 (แก้ปัญหา) Hotmail อีเมล์ตกถังขยะ (Junkmail)

วิธีแก้ ป้องกันอีเมล์ตกถังขยะ (Junkmail, Spam box) สำหรับผู้ใช้อีเมล์ Hotmail, Windows live,...

 การตั้งค่า SMTP Server Gmail และ Mail server

การตั้งค่า SMTP Server Gmail และ Mail server สำหรับลูกค้าที่ใช้ phpmail ส่ง หรือ ใช้ smtp ของ...

 การย้ายอีเมล์ด้วย IMAP Copy

  วิธีการย้ายอีเมล์ จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Control panel...

 การสร้าง E-mail Account DirectAdmin

วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์   เลือก E-Mail Accounts   เลือก...

 วิธีการตั้งค่าการรับอีเมลลล์(e-mail)จากโฮสนครไอเทค

You can select the Mail Preferences for yourself and decide as to which mails you want to receive...

 วิธีการเพิ่ม และ ลดขนาด E-mail Quota

คุณสามารถปรับเพิ่ม/ลดขนาด E-mail Quota ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel...

 วิธีตั้งค่า Forwarders เพื่อส่งต่อ Email ด้วย DirectAdmin

การใช้งาน Direct Admin : Forwarders การใช้งาน Direct Admin : Forwarders สำหรับ...

 วิธีลบ E-Mail เก่าออกจากกล่อง Inbox

วิธีลบ E-Mail เก่าออกจากกล่อง Inbox คุณสามารถลบ E-mail เก่าออกจากกล่อง Inbox ได้ผ่านทาง...

 วิธีใช้งาน MX Record ใน DirectAdmin Control Panel

MX Record คือการระบุให้ Email ที่ส่งมายัง Domain ของเราถูกส่งไปให้ Mail Server อื่นจัดการ...

 ส่งอีเมล์ออกแล้วไม่ถึงผู้รับ ไม่มีข้อความตีกลับ

ปัญหาดังกล่าวเกิดจาก User มีการไปตั้งลายเซ็น และ อาจจะไปใส่ข้อมูลผิดพลาดในส่วนของอีเมล์ เช่น...

 หมดปัญหาส่งเมลจาก WordPress ด้วย Postman SMTP

หลายครั้งที่การส่งเมลจากเว็บ WordPress นั้นมักจะมีปัญหาส่งไม่ออก เนื่องจากโดนที่โฮ้สต์บล็อกSMTP...

 เวลาส่งอีเมล์ผ่าน mail() ไปยัง Hotmail หรืออื่นๆ มันจะไปอยู่ใน email ขยะ

  เวลาส่งอีเมล์ผ่าน mail() ไปยัง Hotmail หรืออื่นๆ มันจะไปอยู่ใน email ขยะ  ...

 แนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งอีเมล์ไปที่ Hotmail, Yahoo, Gmail แล้วผู้รับปลายทางไม่ได้รับ

"ปัญหาของเมล์ตีกลับ มีหลายสาเหตุ ในอีเมล์ที่ตีกลับมาจะแจ้งปัญหาให้คุณทราบว่า...