การติดตั้งโปรแกรม SAM Broadcaster + Crack

วิธีติดตั้งแบบรูปภาพ

ดับเบิลคลิ๊กจะได้ดังรูป


แล้วก็ตามนี้ครับ


แล้วก็ตามนี้ครับ


แล้วก็....


แล้วก็...


มาถึงวิธีการใส่แคล๊กนะครับ เราก็ดับเบิลคลิ๊กไปที่ ตัวแก้ไอนั้นแหละครับ
ก็จะได้ดังรุป


ให้กดตามที่ลูกศรชี้บอกดังรุป แล้วก็จะได้ดังรูปนี้ครับผม
ให้เข้าไปที่ที่อยู่โปรแกรมนะครับ แล้วก็เข้าไปคลิ๊กที่รูปไอค่อนโปรแกรมแซม


เมื่อทำการให้ยาแก้ไอลุงแซมเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาถึงขั้นตอนต่อไป
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือขั้นตอนอะไร ผมก็ทำตามสัญชาติญาณไปงั้นแหละ
เลยเอามาบอกต่อ ...
ให้ดับเบิลคลิ๊กไอคอนโปรแกรมแซมที่หน้าจอ (Desktop) นะครับ แล้วจะได้ดังรูป
แล้วก็ติ๊กไปที่ firebird  - แล้วกดเน็ค
(อันนี้คือแนวของผมนะครับ หรือถ้าใครจะติดตั้งแบบ mysql ก็ได้นะครับ ไว้วันหลังจะมาบอกวิธี)


แล้วก็จะมีอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาให้ปฏิบัติการ ให้ติ๊กไปที่ use default settings
แล้วก็ nex 


1.ติ๊กเพื่อปฏิบัติการเรื่อง รีจิสเตอร์ นะครับ
2.เสร็จแล้วให้กด next


แล้วก็จะได้แบบนี้มาครับ ใ้ห้กดที่ next  ก็เป็นอันว่า เรียบร้อยครับ
  • 424 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

คู่มือการใช้งาน Winamp-SHOUTcast-DSP-Plugin

คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีโปรแกรมต่อนี้ (สามารถดาวโหลดและติดตั้งได้จากลิงค์ด้านล่าง)...

วิธีการอัปโหลด MP3 และใช้งาน AutoDJ

Shoutcast Admin Panel How To Upload A MP3 And Start AutoDJ ...