จดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยหรือโดเมนนานาชาติ (IDN)

บริการจดทะเบียนชื่อโด เมนนานาชาติ IDN (Internationalized Domain Name) .com .net .org .biz รองรับรูปแบบภาษาเป็นจำนวนทั้งหมด 63 ภาษา ได้แก่

Afrikaans-3
Arabic-utf8
Canadian Aboriginal Symbols-utf8 
Catalan-3 
Cherokee-utf8
Chinese (simplified)-gb2312  
Chinese (traditional)-big5  
Croatian-2  
Cyrillic-5  
Czech-2  
Danish-1  
Devanagari-utf8  
Dutch-1 
English-1 
Esperanto-3 
Estonian-4  
Ethiopic-utf8  
Faeroese-1  
Finnish-1  
Flemish-1  
French-9 
German-1  
Greek-7  
Greenlandic-4 
Gujarati-utf8  
Gurmukhi-utf8  
Hebrew-utf8  
Hungarian-2  
Icelandic-1  
Irish-1  
Italian-1 
Japanese-shift-jis  
Kannada-utf8  
Kmer-utf8  
Korean-euc-kr 
Lao-utf8  
Latvian-4  
Lithuanian-4  
Malayalam-utf8  
Maltese-3  
Mongolian-utf8  
Myanmar-utf8  
 
Norwegian-1 
Oriya-utf8  
Persian-utf8 
Polish-2  
Portuguese-1 
Romanian-2  
Sami-11  
Serbian-2  
Sinhala-utf8  
Slovak-2  
Slovenian-2  
Spanish-1  
Swedish-1  
Syriac-utf8  
Tamil-utf8  
Telugu-utf8  
Thaana-utf8  
Thai-windows-874  
Tibetan-utf8  
Turkish-9 
Welsh-14

 

สำหรับ .org รองรับเฉพาะภาษา ดังนี้
Danish
German
Hungarian
Icelandic
Korean
Latvian
Lithuanian
Polish
Spanish
Swedish
 

 

สำหรับ .biz รองรับเฉพาะภาษา ดังนี้
Chinese
Danish
German
Hungarian
Icelandic
Korean
Latvian
Lithuanian
Polish
Spanish
Swedish


ขอบคุณ datatan.net

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การทำ Wildcard DNS บน DirectAdmin

การทำ Wildcard DNS บน DirectAdmin     ...

วิธีอัพเดท DNS อย่างด่วน ทำให้อินเทอร์เน็ตอัพเดทเร็วขึ้น

วิธีอัพเดท DNS อย่างด่วนในการย้ายโฮสติ้ง ปัญหาที่พบก็คือ dns ของโฮสต์ใหม่ ระบบจะอัพเดทไม่ทัน...

วิธีแก้ไขเรกคอร์ด A ใน DirectAdmin ผ่านการจัดการ DNS Management

1. Login to your DirectAdmin account. (ลงชื่อเข้าใช้บัญชี DirectAdmin ของคุณ)   2. Click on...

วิธีตั้งค่า Domain Forwarding การชี้โดเมนไปยัง URL เว็บไซต์ปลายทาง

คุณสามารถชี้โดเมนของคุณไปยัง URL เว็บไซต์ปลายทางได้ง่ายๆผ่าน Domain Forwarding...