หมวดหมู่

Admin Level 13

DirectAdmin Web Control Panel

Reseller Level 6

DirectAdmin Web Control Panel

User Level 18

DirectAdmin Web Control Panel

Articles

 คำสั่ง Auto-Repair, Optimize MySQL/MariaDB สำหรับ DirectAdmin

DirectAdmin เป็นอะไรที่นิยมใช้งานกันในประเทศไทยนะครับ เนื่องจากเป็น License...

 วิธีตรวจสอบ Virus & Malware Scan ใน Directadmin

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ Directadmin และเลือก “Virus & Malware...