หมวดหมู่

Admin Level 12

DirectAdmin Web Control Panel

Reseller Level 6

DirectAdmin Web Control Panel

User Level 18

DirectAdmin Web Control Panel

Articles

 วิธีตรวจสอบ Virus & Malware Scan ใน Directadmin

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ Directadmin และเลือก “Virus & Malware...