หมวดหมู่

Articles

 How to block referrer spam

Apache, Nginx, IIS, uWSGI & Varnish blacklist plus Google Analytics segment to prevent...

 How to enable displaying php errors on site

To enable displaying PHP errors Open your website with file manager61 Go...

 Leverage browser caching

Change the request headers of your resources to use caching. Optimize your caching strategy....

 The server supports both HTTP and HTTPS.

1. สร้างไฟล์ .htaccess2. เพิ่ม Code ด้านล่างนี้เข้าไปครับ RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTPS}...

 การทำ 301 Redirect สำหรับเปลี่ยน http เป็น https

การติดตั้ง ssl certificate บนเว็บไซต์ของคุณจะทำให้ Link การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณเปลี่ยนไปจาก...

 การทำ Redirect from HTTPS เป็น HTTP

There are some specific cases when you want to redirect particular URL or a single website to be...

 การเขียน mod rewrite เพื่อกำหนด ให้แสดงผล www

ในกรณีที่ท่านต้องการกำหนดให้การเข้า เว็บ youdomain.com แล้วแสดงผลเป็น...

 จะทำการ block IP โดยใช้ .htaccess ได้อย่างไร

สามารถทำได้โดยระบุ IP ที่ต้องการบลอกที่ .htaccess ไฟล์ โดเยการสร้างไฟล์วางไว้ที่ public_html...

 วิธี เปิดแสดงลิสต์ไฟล์ในโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ ด้วย .htaccess

วิธีการเปิดแสดงไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ใดๆ บนเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ .htaccess เป็นตัวกำหนดค่าได้ดังนี้...

 วิธีการเปลี่ยนหน้าแรกจากไฟล์ index เป็นชื่ออื่นที่ต้องการใน hosting ของเรา

ภายในไฟล์ .htacess ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ครับ DirectoryIndex ชื่อไฟล1 ชื่อไฟล์2 ชื่อไฟล์3...

 วิธีเขียนโค้ด php ใน ไฟล์นามสกุล html

อยากเขียนโค้ด php ใน ไฟล์นามสกุล html ทำได้โดย .htaccess ความรู้เก่า   <IfModule...