วิธี เปลี่ยนภาษาเมนู DirectAdmin เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ Language DirectAdmin

วิธี เปลี่ยนภาษาเมนู DirectAdmin เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ Language DirectAdmin

1. เลือก Site Summary / Statistics / Logs

2.เลือกภาษา กด Save Language

  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Password Protected Directories

Password Protected Directories  เป็นเมนูที่ใช้ป้องกันการเข้าถึง Directory...

Password Protected Directories

Password Protected Directories  เป็นเมนูที่ใช้ป้องกันการเข้าถึง Directory...

Password Protected Directories

Password Protected Directories  เป็นเมนูที่ใช้ป้องกันการเข้าถึง Directory...

การดู Statistics ของ website ด้วย Directadmin

Site Summary / Statistics / Logs  เป็นเมนูที่ใช้ดูข้อมูลต่างๆของ Host (Web Server)...

วิธีดู Username/Password ของ admin

สามารถดู Username/Password ของ admin ได้โดย 1 cat...