จำรหัสผ่านไม่ได้ FORGOT ADMIN PASSWORD

วันดีคืนดีก็เกินลืมรหัสผ่านของ admin ขึ้นมาซะดื้อๆ ครั้นจะลองเดาแล้วก็ ไม่ใช่ซักรหัสเลย ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร ถูก hack หรือป่าว? หรือว่า เราจะไปตั้งใหม่แล้วเกิดลืม แต่ก็ไม่นะ เพิ่งใช้อยู่เมื่อวันก่อนอยู่เลย หรืออาจจะมีรหัสใหม่มันมาทับของเดิมก็ได้ เอางี้ดีกว่า เปลี่ยนใหม่มันไปเลย

ปัญหาถ้าจำรหัสผ่านเข้า Direct Admin ไม่ได้ ให้พิมพ์

# passwd {user}

user = ชื่อผู้ใช้

# passwd admin

enter แล้วพิมพ์รหัสผ่านใหม่ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Password Protected Directories

Password Protected Directories  เป็นเมนูที่ใช้ป้องกันการเข้าถึง Directory...

วิธีดู Username/Password ของ admin

สามารถดู Username/Password ของ admin ได้โดย 1 cat...

การตั้งค่าวันเวลาที่จะให้?Cronjob ทำงาน

การทำงานของระบบ?Cronjob จะเน้นการทำงานซ้ำ ๆ ในเวลาเดิมเรื่อย ๆ เช่นทำงานทุก ๆ 1 ปี และปีละ 1...

วิธี เปลี่ยนภาษาเมนู DirectAdmin เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ Language DirectAdmin

วิธี เปลี่ยนภาษาเมนู DirectAdmin เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ Language DirectAdmin 1....

วิธีแก้ไขให้ DirectAdmin อ่านภาษาไทยได้

SSH เข้าไปยัง Server หรือ ที่เรียกโปรแกรมว่า putty วิธีใช้คำสั่ง แก้ไขไฟล์ vi...