จำรหัสผ่านไม่ได้ FORGOT ADMIN PASSWORD

วันดีคืนดีก็เกินลืมรหัสผ่านของ admin ขึ้นมาซะดื้อๆ ครั้นจะลองเดาแล้วก็ ไม่ใช่ซักรหัสเลย ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร ถูก hack หรือป่าว? หรือว่า เราจะไปตั้งใหม่แล้วเกิดลืม แต่ก็ไม่นะ เพิ่งใช้อยู่เมื่อวันก่อนอยู่เลย หรืออาจจะมีรหัสใหม่มันมาทับของเดิมก็ได้ เอางี้ดีกว่า เปลี่ยนใหม่มันไปเลย

ปัญหาถ้าจำรหัสผ่านเข้า Direct Admin ไม่ได้ ให้พิมพ์

# passwd {user}

user = ชื่อผู้ใช้

# passwd admin

enter แล้วพิมพ์รหัสผ่านใหม่ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว

  • Email, SSL
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Password Protected Directories

Password Protected Directories  เป็นเมนูที่ใช้ป้องกันการเข้าถึง Directory...

วิธีดู Username/Password ของ admin

สามารถดู Username/Password ของ admin ได้โดย 1 cat...

DirectAdmin Disk Usage

Disk Usage หรือ พื้นที่ที่ใช้ไป แถบที่แสดงอยู่ด้านขวามือใน DirectAdmin นั้น....

การตั้งค่าวันเวลาที่จะให้?Cronjob ทำงาน

การทำงานของระบบ?Cronjob จะเน้นการทำงานซ้ำ ๆ ในเวลาเดิมเรื่อย ๆ เช่นทำงานทุก ๆ 1 ปี และปีละ 1...

วิธี เปลี่ยนภาษาเมนู DirectAdmin เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ Language DirectAdmin

วิธี เปลี่ยนภาษาเมนู DirectAdmin เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ Language DirectAdmin 1....