วิธีตรวจสอบ Virus & Malware Scan ใน Directadmin

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ Directadmin และเลือก “Virus & Malware Scan“

2. ส่วนประกอปของหน้า Virus & Malware Scan

2.1 วันเวาลาล่าสุดที่ระบบทำการแสกนมัลแวร์

2.2 ปุ่มสำหรับสั่งให้ระบบแสกนหามัลแวร์ในเครื่อง

2.3 แสดงรายละเอียดไฟล์ที่มีมัลแวร์ทั้งหมดที่ระบบตรวจพบ
( ที่อยู่ของไฟล์,ชื่อ,สถานะ,MultiAction )

3. เลือก Action ที่ต้องการทำกับไฟล์ที่เลือกไว้ใน Virus & Malware Scan Description

3.1 เลือกไฟล์ที่ต้องการตั่งค่า
3.2 เลือก Action ที่ต้องการตั่งค่า

– Block คือ ไม่อนุญาตให้เข้าถึงไฟล์ที่เลือกทั้งหมด
– Unblock  คือ อนุญาตให้เข้าถึงไฟล์ที่เลือกทั้งหมด แบบชั่วคราวหากระบบตรวจสอบเจอมัลแวร์อีกครั้งจะทำการ Block อีก
– ToWhitelist คือ อนุญาตให้เข้าถึงไฟล์ที่เลือกทั้งหมด แบบถาวร
– Delete คือ ลบไฟล์ที่เลือกทั้งหมด

** ระบบของ Nakhonitech Hosting จะทำการ scan malware ทุกๆ 24 ชั่วโมง 

  • Virus, Malware, Directadmin
  • 2 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Permission คือ อะไร มีความสำคัญอย่างไร และมีการตั้งค่าตัวเลข อย่างไร ?

การตั้งค่า Permission หรือ การ CHMOD ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ของเว็บไซต์ ที่ใช้บริการ พื้นที่ฝากไฟล์...

Security เบื้องต้นสำหรับเว็บ php

Security เบื้องต้นสำหรับเว็บ php ให้สร้างไฟล์ .htaccess แล้วใส่ข้อความด้านล่างนี้ลงไปครับ...

วิธีการเปลี่ยน Port Remote Desktop

วิธีการเปลี่ยน Port Remote Desktop 1. Start -> Run 2. พิมพ์คำสั่ง regedit ในช่อง Open...

เสริมความปลอดภัยให้ Joomla ด้วย Apache Mod_Rewrite

เสริมความปลอดภัยให้ Joomla ด้วย Apache Mod_Rewrite   Joomla เป็น Opensource CMS...

เมื่อ Joomla โดน Hack ต้องทำอย่างไร

เมื่อ Joomla โดน Hack ต้องทำอย่างไร เมื่อผู้ใช้บริการ Hosting  ที่ใช้ Joomla ...