ติดตั้ง IIS Web Server เพื่อให้บริการ Web Server (Windows Server 2008)

ติดตั้ง IIS Web Server เพื่อให้บริการ Web Server (Windows Server 2008) ขั้นตอนนี้จะเป็นการติดตั้ง IIS (Internet Information Services) เพื่อเปิดใช้งาน Windows Server 2008 ให้เป็น Web Server และสามารถบริการเรียกใช้งาน Web Site จาก Client ได้ โดยใน Windows Server 2008 จะใช้ IIS เวอร์ชั่น 7 และสามารถเปิดใช้งาน IIS Web Server ได้จากส่วนของ Server Manager และทำการ Add Roles เพื่อเปิดใช้งาน
 

Windows Server 2008 IIS Web Server

Windows Server 2008 and IIS 7 (Internet Information Services)สำหรับบน Windows Server 2008 อาจจะสามารถใช้ Apache เป็น Web Server ได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าใช้งานจริงอยากจะแนะนำให้ใช้ IIS แทน เพราะจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Windows Server 2008 IIS Web Server

ภายใต้ Windows Server 2008

Windows Server 2008 IIS Web Server

เลือก Server Manager

Windows Server 2008 IIS Web Server

เลือก Roles -> Add Roles

Windows Server 2008 IIS Web Server

เลือก Next

Windows Server 2008 IIS Web Server

เลือก Web Server (IIS)

Windows Server 2008 IIS Web Server

เลือก Next

Windows Server 2008 IIS Web Server

ในขั้นตอนนี้สามารถทำการเปิดใช้งาน ASP.NET / ASP / CGI ได้พร้อมกับการติดตั้ง

Windows Server 2008 IIS Web Server

เลือก Install

Windows Server 2008 IIS Web Server

กำลังติดตั้ง

Windows Server 2008 IIS Web Server

ติดตั้งเรียบร้อย


ทดสอบการทำงานของ IIS บน Windows Server 2008

Windows Server 2008 IIS Web Server

สามารถทดสอบการทำงานของ IIS โดยเรียกจาก http://localhost

Windows Server 2008 IIS Web Server

หรือในกรณีที่ตั้งอยู่ที่ Data Center / ISP สามารถเรียกจาก IP ได้เช่นเดียวกัน

สำหรับการติดตั้ง IIS Web Server บน Windows Server 2008 ก็มีเพียงง่าย ๆ และตอนนี้เครื่อง Server ของเราก็มีสถานะเป็น Web Server ที่จะเปิดบริการเว็บไซต์ได้แล้ว

 

ที่มาจาก thaicreate.com

  • 30 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ติดตั้ง IIS Web Server เพื่อให้บริการ Web Server (Windows Server 2012)

ติดตั้ง IIS Web Server เพื่อให้บริการ Web Server (Windows Server...

Changing the maximum upload size in php.ini

Error text: file_name" has failed to upload due to an error - This file exceeds the maximum...