ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 สอบถามสินค้าหรือข้อมูลก่อนการขาย ( Presale Department)

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น อัตราค่าใช้บริการ และการเงิน

 Payment แจ้งชำระค่าบริการ

Payment Confirmation (ยืนยันการชำระค่าบริการ)

 Technical Support (ฝ่ายเทคนิค บริการหลังการขาย)

สอบถามหรือแจ้งปัญหาด้านเทคนิค และการใช้บริการของเรา

 Quotation (ขอใบเสนอราคา)

Quotation (ขอใบเสนอราคา)

 โฮสติ้งเพื่อการศึกษา

ส่งเอกสาร เพื่อยืนยัน

 General Enquiries

All Enquiries

 ส่งเอกสารประกอบการยื่น จดทะเบียน/ย้ายโดเมน TH

ส่งเอกสารประกอบการยื่น จดทะเบียน/ย้ายโดเมน TH