สำหรับ Game VPS Windows TH NoBackup

VPS-M-forGame-NoBackup THA


VPS สำหรับ Game

Storage SSD30 GB

Guaranteed RAM 2GB

CPU 1 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps Shared

Operating System Windows 64bitติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-forGame-NoBackup THB


VPS สำหรับ Game

Storage SSD60 GB

Guaranteed RAM 4GB

CPU 2 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps Shared

Operating System Windows 64bitติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-forGame-NoBackup TH1


VPS สำหรับ Game

Storage SSD100 GB

Guaranteed RAM 8GB

CPU 3 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps Shared

Operating System Windows 64bitติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-forGame-NoBackup TH2


VPS สำหรับ Game

Storage SSD150 GB

Guaranteed RAM 12GB

CPU 4 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps Shared

Operating System Windows 64bitติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-forGame-NoBackup TH3


VPS สำหรับ Game

Storage SSD200 GB

Guaranteed RAM 16GB

CPU 4 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps Shared

Operating System Windows 64bitติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-forGame-NoBackup TH4


VPS สำหรับ Game

Storage SSD250 GB

Guaranteed RAM 20GB

CPU 6 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps Shared

Operating System Windows 64bitติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-forGame-NoBackup TH5


VPS สำหรับ Game

Storage SSD300 GB

Guaranteed RAM 24GB

CPU 8Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps Shared

Operating System Windows 64bitติดตั้งฟรี !!

ใช้เวลาติดตั้ง ภายใน 1/24ชม.

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%