หมวดหมู่

Domain 8

การสร้าง domain บน Directadmin

Sub Domain 2

การสร้าง Subdomain บน Directadmin

Tip & domain 2

Tip & domain

จดโดเมน .ไทย .th 7

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน โดเมนเนม .ไทย .th

Articles

 การทำ Wildcard DNS บน DirectAdmin

การทำ Wildcard DNS บน DirectAdmin     ...

 จดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยหรือโดเมนนานาชาติ (IDN)

บริการจดทะเบียนชื่อโด เมนนานาชาติ IDN (Internationalized Domain Name) .com .net .org .biz...

 วิธีตั้งค่า Domain Forwarding การชี้โดเมนไปยัง URL เว็บไซต์ปลายทาง

คุณสามารถชี้โดเมนของคุณไปยัง URL เว็บไซต์ปลายทางได้ง่ายๆผ่าน Domain Forwarding...

 วิธีอัพเดท DNS อย่างด่วน ทำให้อินเทอร์เน็ตอัพเดทเร็วขึ้น

วิธีอัพเดท DNS อย่างด่วนในการย้ายโฮสติ้ง ปัญหาที่พบก็คือ dns ของโฮสต์ใหม่ ระบบจะอัพเดทไม่ทัน...