แจ้งเตือน #ลูกค้า หากมีผู้ติดต่อ อ้างตนว่าเป็นพนักงานของ ทางนครไอเทค

แจ้งเตือน #ลูกค้า...หากมีผู้ติดต่อ อ้างตนว่าเป็นพนักงานของ ทางนครไอเทค#ด้วยบัญชีอื่น  ที่ไม่ใช่Tel. : (075)845490, (097)1652449 Line ID : @hostnakhonitechE-mail : ... Read More »

2nd Aug 2020