ข่าว

Oct 1st แจ้งปรับราคาโดเมน .com .net .org

แจ้งปรับราคาโดเมน .com .net .org (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายมีการปรับราคาขึ้น  โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ... Read More »

Aug 16th มีผู้แอบอ้าง

แจ้งเตือน #ลูกค้า ...หากมีผู้ติดต่อ อ้างตนว่าเป็นพนักงานของ ทางนครไอเทค #ด้วยบัญชีอื่น  ที่ไม่ใช่ Tel. : (075)845490, (097)1652449  Line ID : @hostnakhonitech E-mail : ... Read More »