แจ้งปรับราคาโดเมน .com .net .org (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายมีการปรับราคาขึ้น  โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

เพิ่มเติม >> https://hosting.nakhonitech.com/cart.php?a=add&domain=register

 

 วันอาทิตย์, ตุลาคม 1, 2023

« Back