สำหรับ Game VPS Windows TH NoBackup

VPS-M-NoBackup THA


VPS สำหรับ Game

Storage SSD30 GB

Guaranteed RAM 2GB

CPU 1 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps Shared

Operating System Windows 64bitTechnical Support 24/7

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-NoBackup THB


VPS สำหรับ Game

Storage SSD60 GB

Guaranteed RAM 4GB

CPU 2 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps Shared

Operating System Windows 64bitTechnical Support 24/7

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-NoBackup TH1


Storage SSD40 GB

Guaranteed RAM 8GB

CPU 4 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps

VPS general

Operating System Windows 32bit or 64bitTechnical Support 24/7

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-NoBackup TH2


Storage SSD80 GB

Guaranteed RAM 16GB

CPU 6 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps

VPS general

Operating System Windows 32bit or 64bitTechnical Support 24/7

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-NoBackup TH3


Storage SSD120 GB

Guaranteed RAM 24GB

CPU 8 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps

VPS general

Operating System Windows 32bit or 64bitTechnical Support 24/7

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-NoBackup TH4


Storage SSD160 GB

Guaranteed RAM 32GB

CPU 10 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps

VPS general

Operating System Windows 32bit or 64bitTechnical Support 24/7

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-NoBackup TH5


Storage SSD200 GB

Guaranteed RAM 40GB

CPU 12 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth ไม่จำกัด

Port Speed 1 Gbps

VPS general

Operating System Windows 32bit or 64bitTechnical Support 24/7

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%