แจ้งเตือน #ลูกค้า
...หากมีผู้ติดต่อ อ้างตนว่าเป็นพนักงานของ ทางนครไอเทค
#ด้วยบัญชีอื่น ????????????

ที่ไม่ใช่
Tel. : (075)845490, (088)2652322
Line ID : @hostnakhonitech
E-mail : support@nakhonitech.com


#ให้ติดต่อเราโดยทันที ทางนครไอเทค มีขอมูลติดต่อนี้เท่านั้นวันอาทิตย์, สิงหาคม 2, 2020

« Back