สำหรับธุรกิจ For Business VPS Windows TH ฟรีBackup

VPS-M-Raid-10 THA


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD 40GB

Guaranteed RAM 3 GB

CPU Processor 1 Core

IP Address 1 IP

Port Speed 1 Gbps Shared

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-Raid-10 TH1


Storage SSD 40GB/HDD 100GB

Guaranteed RAM 4 GB

CPU Processor 1 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-Raid-10 TH2


Storage 80 GB/HDD 200GB

Guaranteed RAM 8 GB

CPU Processor 2 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-Raid-10 TH3


Storage 120 GB/HDD 300GB

Guaranteed RAM 12 GB

CPU Processor 3 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-Raid-10 TH4


Storage 160 GB/HDD 400GB

Guaranteed RAM 16 GB

CPU Processor 4 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-M-Raid-10 TH5


Storage 200 GB/HDD 500GB

Guaranteed RAM 20 GB

CPU Processor 5 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%