สำหรับ Game VPS Linux TH NoBackup

VPS-L-NoBackup THA


VPS สำหรับ Game

1 CPU Core

SSD30 GB

2 GB RAM

1 IP Address

1 Gbps Shared

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทย

Data ProtectionRaid-0

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-NoBackup THB


VPS สำหรับ Game

2 CPU Core

SSD60 GB

4 GB RAM

1 IP Address

1 Gbps Shared

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทย

Data ProtectionRaid-0

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-NoBackup TH1


4 CPU Core

SSD40 GB/HDD100 GB Disk Space

8 GB RAM

1 IP Address

1 Gbps Shared

VPS general

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทย

Data ProtectionRaid-0

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-NoBackup TH2


6 CPU Core

SSD80 GB/HDD200 GB Disk Space

16 GB RAM

1 IP Address

1 Gbps Shared

VPS general

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทย

Data ProtectionRaid-0

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-NoBackup TH3


8 CPU Core

SSD120 GB/HDD300 GB Disk Space

24 GB RAM

1 IP Address

1 Gbps Shared

VPS general

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทย

Data ProtectionRaid-0

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-NoBackup TH4


10 CPU Core

SSD160 GB/HDD400 GB Disk Space

32 GB RAM

1 IP Address

1 Gbps Shared

VPS general

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทย

Data ProtectionRaid-0

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-NoBackup TH5


12 CPU Core

SSD20 GB/HDD500 GB Disk Space

40 GB RAM

1 IP Address

1 Gbps Shared

VPS general

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทย

Data ProtectionRaid-0

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%