สำหรับธุรกิจ For Business VPS Linux TH ฟรีBackup

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ CATTelecom IDC (TH)

VPS-L-Raid-10 THA


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD40 GB

Guaranteed RAM 3 GB

CPU Processor 1 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-Raid-10 TH1


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD80 GB

Guaranteed RAM 6 GB

CPU Processor 2 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-Raid-10 TH2


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD160 GB

Guaranteed RAM 12 GB

CPU Processor 3 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-Raid-10 TH3


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD240 GB

Guaranteed RAM 18 GB

CPU Processor 4 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-Raid-10 TH4


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD320 GB

Guaranteed RAM 22 GB

CPU Processor 5 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%

VPS-L-Raid-10 TH5


VPS สำหรับธุรกิจ

Storage SSD400 GB

Guaranteed RAM 26 GB

CPU Processor 6 Core

IP Address 1 IP

Bandwidth Unlimited

Port Speed 1 Gbps

สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทยติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ รายปี12 เดือน รับส่วนลด 10%