วิธีการเปลี่ยนภาษา WordPress เป็นไทยหรืออังกฤษ

วิธีการเปลี่ยนภาษา WordPress เป็นไทยหรืออังกฤษ 

วิธีที่ 1 WordPress แก้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

1. Download ไฟล์ ../wp-config.php จาก root directory 

2. แก้ไขไฟล์ wp-config.php

3. หา define(‘WPLANG’, ”); 

แก้เป็น define(‘WPLANG’, ‘th’);

4. Save และอัพโหลดไปทับไฟล์เดิมบนโฮส แล้วลองเข้าหน้า Admin ดูว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือยัง 

- ถ้ายังไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ตรวจสอบที่ Directory นี้ ../wp-content/languages/ ต้องมีไฟล์ดังภาพ (ถ้าไม่มีต้องไปดาวน์โหลดที่นี่ http://th.wordpress.org/) แล้วอัพโหลด

 

วิธีที่ 2 WordPress แก้จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

1. ทำตามขั้นตอนข้างบน แล้วแก้ไฟล์ wp-config.php

2. หา define(‘WPLANG’, ‘th’);

แก้เป็น define(‘WPLANG’, ”);

  • cms, WordPress
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

เร่งความเร็ว WordPress ให้ทะลุจอ [ปัญหา+วิธีการ]

หลายๆคนที่ใช้งาน WordPress แล้วพบกับปัญหาการติดตั้ง Theme, Plugin เข้าไปเยอะ...

วิธีป้องกัน WordPress โดน Hack

อัพโหลดไฟล์ของ WordPress ขึ้นสู่โฮสสมบูรณ์แล้วให้ตั้งค่าดังนี้  1. ไปที่ไฟล์...

วิธีการป้องกัน WordPress โดนแฮก [Hack WordPress]

จากบทความที่แล้ว วิธีการ Clean Install WordPress ใหม่ทั้งหมด...

WordPress แนะนำ Plugin แก้ไข URL ในเว็บให้เป็น HTTPS

สืบเนื่องจากบทความ “.htaccess คำสั่ง Redirect HTTP ไปยัง HTTPS”...

Error in xml sitemap with yoast seo plugin WordPress

Step to solve out WhiteSpace issue in WordPress by wejnswpwhitespacefix script....