Articles

 1. การสร้าง/จัดการแพ็คเกจเพื่อให้บริการ

การจะสร้างแอคเคาท์โฮสติ้งลูกค้าขึ้นมาได้ จำเป็นต้องมีการสร้างแพ็คเกจไว้ก่อนอย่างน้อย 1 แพ็คเกจ...

 2. การสร้าง/จัดการแอคเคาท์โฮสติ้งของลูกค้า

การสร้างแอคเคาท์โฮสติ้งให้ลูกค้า กดเข้าที่เมนู Add New User ของ Reseller Level...

 Password Protected Directories

Password Protected Directories  เป็นเมนูที่ใช้ป้องกันการเข้าถึง Directory...

 การตั้งค่าวันเวลาที่จะให้?Cronjob ทำงาน

การทำงานของระบบ?Cronjob จะเน้นการทำงานซ้ำ ๆ ในเวลาเดิมเรื่อย ๆ เช่นทำงานทุก ๆ 1 ปี และปีละ 1...

 วิธี เปลี่ยนภาษาเมนู DirectAdmin เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ Language DirectAdmin

วิธี เปลี่ยนภาษาเมนู DirectAdmin เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ Language DirectAdmin 1....

 วิธีเปิดใช้งาน Let's encrypt ฟรี SSL บน web hosting

จาLet's Encrypt เป็นโครงการฟรี SSL ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง Google...