วิธีแก้ไขเรกคอร์ด A ใน DirectAdmin ผ่านการจัดการ DNS Management

1. Login to your DirectAdmin account. (ลงชื่อเข้าใช้บัญชี DirectAdmin ของคุณ)

 

2. Click on “DNS management”

Note: If the DNS control is not authorized, you will not see the DNS Management option listed.
หมายเหตุ: หากการควบคุม DNS ไม่ได้รับอนุญาตคุณจะไม่เห็นตัวเลือกการจัดการ DNS ในรายการ

3. After you clicked the DNS Management option, you will see the zone file of your domain. Take note that there can’t be two A records for the same domain at one time, so before you add one, you need to delete the old one.

To add a new A record, insert the name of the zone in left column, follow by the IP in the right column, and then click on “Add”.

หลังจากที่คุณคลิกตัวเลือก DNS Management  คุณจะเห็นไฟล์โซนของโดเมนของคุณ โปรดทราบว่าอาจไม่มีระเบียน A สองรายการสำหรับโดเมนเดียวกันในคราวเดียวดังนั้นก่อนที่จะเพิ่มคุณจะต้องลบระเบียนเก่า ในการเพิ่มระเบียน A ใหม่ให้ใส่ชื่อของโซนในคอลัมน์ด้านซ้ายตามด้วย IP ในคอลัมน์ด้านขวาจากนั้นคลิกที่ "add"

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

จดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยหรือโดเมนนานาชาติ (IDN)

บริการจดทะเบียนชื่อโด เมนนานาชาติ IDN (Internationalized Domain Name) .com .net .org .biz...

การทำ Wildcard DNS บน DirectAdmin

การทำ Wildcard DNS บน DirectAdmin     ...

วิธีอัพเดท DNS อย่างด่วน ทำให้อินเทอร์เน็ตอัพเดทเร็วขึ้น

วิธีอัพเดท DNS อย่างด่วนในการย้ายโฮสติ้ง ปัญหาที่พบก็คือ dns ของโฮสต์ใหม่ ระบบจะอัพเดทไม่ทัน...

วิธีตั้งค่า Domain Forwarding การชี้โดเมนไปยัง URL เว็บไซต์ปลายทาง

คุณสามารถชี้โดเมนของคุณไปยัง URL เว็บไซต์ปลายทางได้ง่ายๆผ่าน Domain Forwarding...