หมวดหมู่

Apache 1

Apache Cloud VPS Linux

Cloud VPS Linux 23

วิธีการบริหารจัดการ Server

Cloud VPS Windows 13

เซิร์ฟเวอร์เสมือน

Articles

 Changing the maximum upload size in php.ini

Error text: file_name" has failed to upload due to an error - This file exceeds the...

 คำสั่งในการดู CPU, RAM และความจุ Hard Disk

ในระบบลีนุกซ์หากต้องการดู CPU, RAM และความจุ Hard Disk สามารถดูด้วยคำสั่งต่อไปนี้ # cat...

 เพิ่ม swap space ใน cloud server

โดยทั่วไป cloud server จะไม่มี swap space ซึ่งเป็น memory เสริมที่อยู่บน disk มาให้ด้วย...

 แจ้งเตือนการ login ssh (Centos) ผ่าน Line notify

  Line notify การแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสทาง LINE...