การสร้าง E-mail Account DirectAdmin

วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์

 

 1. เลือก E-Mail Accounts   
 2. เลือก Create mail account 
   
 3. กรอกรายละเอียด จากนั้นกดปุ่ม Create

  2010-10-19_1220.png


   
 4. หากเรียบร้อยแล้ว จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

  2010-10-19_1230.png

   

วิธีการลบบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์

 

 1. เลือก E-Mail Accounts

  2010-10-19_1042.png

   
 2. เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete

  2010-10-19_1228.png


   
 3. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ

  2010-10-19_1231.png

 • 28 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

(แก้ปัญหา) Hotmail อีเมล์ตกถังขยะ (Junkmail)

วิธีแก้ ป้องกันอีเมล์ตกถังขยะ (Junkmail, Spam box) สำหรับผู้ใช้อีเมล์ Hotmail, Windows live,...

การย้ายอีเมล์ด้วย IMAP Copy

  วิธีการย้ายอีเมล์ จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Control panel...

วิธีการตั้งค่าการรับอีเมลลล์(e-mail)จากโฮสนครไอเทค

You can select the Mail Preferences for yourself and decide as to which mails you want to receive...

วิธีลบ E-Mail เก่าออกจากกล่อง Inbox

วิธีลบ E-Mail เก่าออกจากกล่อง Inbox คุณสามารถลบ E-mail เก่าออกจากกล่อง Inbox ได้ผ่านทาง...

หมดปัญหาส่งเมลจาก WordPress ด้วย Postman SMTP

หลายครั้งที่การส่งเมลจากเว็บ WordPress นั้นมักจะมีปัญหาส่งไม่ออก เนื่องจากโดนที่โฮ้สต์บล็อกSMTP...