วิธีป้องกัน WordPress โดน Hack

อัพโหลดไฟล์ของ WordPress ขึ้นสู่โฮสสมบูรณ์แล้วให้ตั้งค่าดังนี้ 
1. ไปที่ไฟล์ wp-config.php เปิดไฟล์ขึ้นมา 
2. ตั้งค่า DB_NAME , DB_USER , DB_PASSWORD ให้ครบถ้วน 
3. สำคัญมาก หาคำว่า Authentication Unique Keys and Salts ในไฟล์ wp-config.php 
4. เข้าไปที่เว็บ https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ หรือมองหา URL ในไฟล์นั้นก็มี เพื่อหา KEY มาใส่ 
5. Copy Key จากเว็บด้านบนมาใส่ไว้ในไฟล์ (เว็บจะ Random Key มาให้ เพราะฉนั้นไม่มีทางซ้ำกันเด็ดขาด) 
6. Save ไฟล์ให้เรียบร้อย อัพโหลดขึ้นโฮส เพียงเท่านี้ก็เพิ่มเกราะป้องกันให้กับ WordPress ของเพื่อนๆแล้วครับ 

 

 

Credit: http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,301459.0.html
  • cms, WordPress
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

เร่งความเร็ว WordPress ให้ทะลุจอ [ปัญหา+วิธีการ]

หลายๆคนที่ใช้งาน WordPress แล้วพบกับปัญหาการติดตั้ง Theme, Plugin เข้าไปเยอะ...

วิธีการเปลี่ยนภาษา WordPress เป็นไทยหรืออังกฤษ

วิธีการเปลี่ยนภาษา WordPress เป็นไทยหรืออังกฤษ  วิธีที่ 1 WordPress...

วิธีการป้องกัน WordPress โดนแฮก [Hack WordPress]

จากบทความที่แล้ว วิธีการ Clean Install WordPress ใหม่ทั้งหมด...

WordPress แนะนำ Plugin แก้ไข URL ในเว็บให้เป็น HTTPS

สืบเนื่องจากบทความ “.htaccess คำสั่ง Redirect HTTP ไปยัง HTTPS”...

Error in xml sitemap with yoast seo plugin WordPress

Step to solve out WhiteSpace issue in WordPress by wejnswpwhitespacefix script....