วิธีการเปลี่ยนหน้าแรกจากไฟล์ index เป็นชื่ออื่นที่ต้องการใน hosting ของเรา

ภายในไฟล์ .htacess ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ครับ


DirectoryIndex ชื่อไฟล1 ชื่อไฟล์2 ชื่อไฟล์3 ชื่อไฟล์4

 
โดยตัวอย่างจะเป็นดังนี้ครับ
 
DirectoryIndex park.html home.html default.html index.html
 
จากตัวอย่างระบบ hosting จะมองหาไฟล์ park.html ใน public_html เป็นอันดับแรก ซึ่งหากไม่พบ ก็จะมองหาไฟล์ home.html และหากไม่พบก็จะมองหาไฟล์ default.html และหากไม่พบก็จะมองหาไฟ์ index.html ตามลำดับครับ กรณีไฟล์เดิมเราชื่อ index.html อยู่แล้ว และต้องการสร้างไฟล์มาคั่นก่อนหน้าไฟล์ index.html เช่นการทำหน้าแรกเป็นหน้าเฉลินพระเกียรติฯ ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีนี้ครับ
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีเขียนโค้ด php ใน ไฟล์นามสกุล html

อยากเขียนโค้ด php ใน ไฟล์นามสกุล html ทำได้โดย .htaccess ความรู้เก่า   <IfModule...

การทำ Redirect from HTTPS เป็น HTTP

There are some specific cases when you want to redirect particular URL or a single website to be...

จะทำการ block IP โดยใช้ .htaccess ได้อย่างไร

สามารถทำได้โดยระบุ IP ที่ต้องการบลอกที่ .htaccess ไฟล์ โดเยการสร้างไฟล์วางไว้ที่ public_html...

Leverage browser caching

Change the request headers of your resources to use caching. Optimize your caching strategy....

How to enable displaying php errors on site

To enable displaying PHP errors Open your website with file manager61 Go...