วิธีการตั้งค่าการรับอีเมลลล์(e-mail)จากโฮสนครไอเทค

You can select the Mail Preferences for yourself and decide as to which mails you want to receive from DotSiam.com:

 • Login to your Customer Control Panel from http://domain.nakhonitech.com/.
 • Login to your Customer Control Panel from http://domain.nakhonitech.net/.
 • Go to Settings -> Mail Preferences.
 • This would present you with a list of mails sent by DotSiam.com. You can select the mails you wish to receive and disable the remaining mails. You can set the preference as Send ALL mails below to myself or DO NOT send any of the mails below to myself or Send Mails to myself based on my Custom Preferences:
  • By default, the Email Preferences for drop-down menu is set to Send Mails to myself based on my Custom Preferences. Here, you can set the preference to Yes or No for individual mails.
  • If you wish to receive all mails, you can select the Send ALL mails below to myself option from the drop-down menu instead of setting the preference to Yes to each and every mail individually.
  • If you wish to disable all mails, you can select the DO NOT send any of the mails below to myself option from the drop-down menu instead of setting the preference to No to each and every mail individually.

  After making appropriate selections, you can submit the same by clicking the Submit Changes button.

 • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

(แก้ปัญหา) Hotmail อีเมล์ตกถังขยะ (Junkmail)

วิธีแก้ ป้องกันอีเมล์ตกถังขยะ (Junkmail, Spam box) สำหรับผู้ใช้อีเมล์ Hotmail, Windows live,...

การย้ายอีเมล์ด้วย IMAP Copy

  วิธีการย้ายอีเมล์ จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Control panel...

วิธีลบ E-Mail เก่าออกจากกล่อง Inbox

วิธีลบ E-Mail เก่าออกจากกล่อง Inbox คุณสามารถลบ E-mail เก่าออกจากกล่อง Inbox ได้ผ่านทาง...

หมดปัญหาส่งเมลจาก WordPress ด้วย Postman SMTP

หลายครั้งที่การส่งเมลจากเว็บ WordPress นั้นมักจะมีปัญหาส่งไม่ออก เนื่องจากโดนที่โฮ้สต์บล็อกSMTP...

เวลาส่งอีเมล์ผ่าน mail() ไปยัง Hotmail หรืออื่นๆ มันจะไปอยู่ใน email ขยะ

  เวลาส่งอีเมล์ผ่าน mail() ไปยัง Hotmail หรืออื่นๆ มันจะไปอยู่ใน email ขยะ  ...