การดู Statistics ของ website ด้วย Directadmin

Site Summary / Statistics / Logs  เป็นเมนูที่ใช้ดูข้อมูลต่างๆของ Host (Web Server) ในส่วนของเรา ได้แก่
  1. บันทึกการใช้งานและข้อผิดพลาด
  2. ข้อมูลทางสถิติต่างๆ
  3. รายละเอียดการใช้งานต่างๆ เช่น พื้นที่, ปริมาณการรับส่งข้อมูล, จำนวน Account ต่างๆ, การตั้งค่า เป็นต้น

 

 

 

 

1. บันทึกการใช้งานและข้อผิดพลาด   
  • Backed up Apache Logs เป็นลิ้งค์ไปยัง File Manager ใน Directory ที่เก็บไฟล์ Log (บันทึกการทำงาน) ของ Apache (โปรแกรม Web Server) 
    ไม่ได้ใช้พื้่นที่ในส่วนของท่านในการเก็บ และเป็นเจ้าของโดย Admin ท่านจึงไม่สามารถลบได้
  • User History เป็นลิ้งค์ไปดูประวัติปริมาณการรับส่งข้อมูล และพื้นที่ที่ใช้งานย้อนหลัง แบบสรุปในแต่ละเดือน
  • Apache Usage Log เป็นลิ้งค์ไปดูบันทึกการใช้งาน Apache
  • Apache Error Log เป็นลิ้งค์ไปดูบันทึกความผิดพลาดที่เกิดกับ Apache

 

 

 

 

2. ข้อมูลทางสถิติต่างๆ   

 

 

 

คลิกที่ชื่อโดเมนจะเป็นการลิ้งค์ไปดูข้อมูลทางสถิติของโดเมนนั้นๆ

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Password Protected Directories

Password Protected Directories  เป็นเมนูที่ใช้ป้องกันการเข้าถึง Directory...

การตั้งค่าวันเวลาที่จะให้?Cronjob ทำงาน

การทำงานของระบบ?Cronjob จะเน้นการทำงานซ้ำ ๆ ในเวลาเดิมเรื่อย ๆ เช่นทำงานทุก ๆ 1 ปี และปีละ 1...

วิธี เปลี่ยนภาษาเมนู DirectAdmin เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ Language DirectAdmin

วิธี เปลี่ยนภาษาเมนู DirectAdmin เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ Language DirectAdmin 1....

วิธีดูเวอร์ชั่นของ PHP ที่ใช้อยู่

การตรวจสอบ PHP Version คือการตรวจสอบข้อกำหนดของ PHP Version ที่เราให้บริการนั้นตรงกับ Scrip...

วิธีใช้งาน Cronjob ใน Directadmin Control Panel

Cronjobs ไว้ใช้สำหรับให้คำสั่งต่างๆ ทำงานอัตโนมัติตามเวลาที่เราต้องการบนระบบปฏิบัติการที่เป็น...