Viewing articles tagged 'Joomla'

 6 Tips เด็ด ทำให้จูมล่าของคุณปลอดภัย

tips to optimize joomla security ช่วงนี้คนใช้จูมล่ากันเยอะพอสมควร มาทำให้...

 ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ CMS ของท่านผ่านออนไลน์ฟรี

เพียงแค่นำ URL ของท่านไปใส่ในเว็บข้างล่างนี้ ตาม CMS ที่ท่านใช้งาน...

 วิธีการติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

1. โปรดล็อคอินเข้า Direct Admin (http://www.ชื่อเว็บไซต์ของท่าน.com:2222) แล้วเลื่อนไปด้านล่างสุด...

 เมื่อ Joomla โดน Hack ต้องทำอย่างไร

เมื่อ Joomla โดน Hack ต้องทำอย่างไร เมื่อผู้ใช้บริการ Hosting  ที่ใช้ Joomla ...

 เสริมความปลอดภัยให้ Joomla ด้วย Apache Mod_Rewrite

เสริมความปลอดภัยให้ Joomla ด้วย Apache Mod_Rewrite   Joomla เป็น Opensource CMS...

 แก้ปัญหา Magic Quotes GPC Off ตอนติดตั้ง joomla 3.0

แก้ปัญหา Magic Quotes GPC Off ตอนติดตั้ง joomla 3.0