หมายเหตุ :ทางผู้ให้บริการไม่มีบริการ support ภายในส่วนของ script หากมีปัญหาเกี่ยวกับ script ลูกค้าต้องแจ้งทางผู้พัฒนาหรือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ให้

 

อ่านเพิ่มเติม https://www.nakhonitech.com/terms.htmlวันพุธ, กุมภาพันธ์ 9, 2022

« Back