หมายเหตุ : vps cloud server หรือ Dedicated server การจัดการภายใน เป็นส่วนดูแลของลูกค้าเอง ผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปรับแต่งระบบให้กับผู้ใช้บริการ จะติดตั้ง OS + Control Panel ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเท่านั้น ไม่ได้รับติดตั้ง Config หรือลง Software , Application อื่น ทางผู้ให้บริการไม่มีส่วนในการจัดการแก้ไขและดูแล

แต่ถ้าติดปัญหาการใช้งานสามารถ ขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการให้ช่วยดูให้ได้

 

อ่านเพิ่มเติม https://www.nakhonitech.com/terms.htmlวันพุธ, กุมภาพันธ์ 9, 2022

« Back