โฮสติ้งส่วนตัว(Private LINUX)

Private-Hosting L1


พื้นที่ใช้งาน SSD40GB/HDD100GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 1 vCore

RAM 4GB24/7 Technical Support

สั่งซื้อ 12 เดือน ชำระ 10 เดือน

Private-Hosting L2


พื้นที่ใช้งานSSD80GB/HDD200GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 2 vCore

RAM 8GB24/7 Technical Support

สั่งซื้อ 12 เดือน ชำระ 10 เดือน

Private-Hosting L3


พื้นที่ใช้งาน SSD120GB/HDD300GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 3 vCore

RAM 12GB24/7 Technical Support

สั่งซื้อ 12 เดือน ชำระ 10 เดือน

Private-Hosting L4


พื้นที่ใช้งาน SSD160GB/HDD400GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 4 vCore

RAM 16GB24/7 Technical Support

สั่งซื้อ 12 เดือน ชำระ 10 เดือน

Private-Hosting L5


พื้นที่ใช้งาน SSD200GB/HDD500GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 5 vCore

RAM 20GB24/7 Technical Support

สั่งซื้อ 12 เดือน ชำระ 10 เดือน