โปรโมชั่น พิเศษVPS-Full

 • VPS-FullSpace#TH1


  • CPU 4 Core

   Disk Space 100 GB

   RAM 8 GB

   1 IP Address

   Network 1 Gbps

   สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทย

   Data Protection Raid-0   สั่งซื้อ 12 เดือน ฟรี2เดือน
 • VPS-FullSpace#TH2


  • CPU 8 Core

   Disk Space 300 GB

   RAM 24 GB

   1 IP Address

   Network 1 Gbps

   สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์ ไทย

   Data Protection Raid-0   สั่งซื้อ 12 เดือน ฟรี2เดือน